Härlunda älgskötselområde
Header image

Viktigt information för Älgjakten 2018

Häradsbäck 181002

Styrelsen har beslutat följande förändringar angående tilldelning, jakttid, kalvavskjutning mm inför höstens älgjakt. 
Dessa förändringar grundar sig på rådande förhållanden, det krav som ställs på vår älgskötselplan och de observationer som gjorts under senare tid. 

Tilldelning, regler och övrig information gällande älgjakten 2018 i Härlunda Älgskötselområde.

Styrelsen beslutade 181002 följande:

 • Sommarens torra och varma väder har inneburit stort lidande för vår älgstam och till följd av det så finns en stor risk att många av de kalvar vi har i vår stam inte fått den tillväxt som är normalt. Det finns också en risk att även vuxna älgar är i ett sämre hälsoläge än normalt. Därför uppmanar vi jaktlagen att fokusera på att inrikta jakten på små kalvar och älgar i dålig kondition.
  Kvar att skjuta 2018 Tjur Ko/Kviga Kalv
  Häradsbäck-Vashult

  1

  1

  6

  Långasjömåla-Björnhult

  0

  2

  4

  Billarp

  2

  0

  4

  Långhult

  1

  1

  3

  Havhult

  1

  0

  5

  Potteboda-Björkeryd

  0

  1

  3

  Tjuvön

  0

  1

  2

  Knihult-Skulatorp

  0

  1

  3

  Karsemåla Malte

  0

  0

  1

  Vashult/Knoxhult BertilB  

  1

  1

  Långhult Leif C

  1 tjur eller 1 ko/kviga

  1

  Ulriksmåla  

  1

   

  Avlys.jakt Allamåla/BennyÅ/L:aVashult för 1 kalv

  Totalt 6(5) 9(10)

  33

 • Jaktstart 8 oktober.
 • Vuxna hondjur endast tillåtet de första 2 veckorna.
 • De lag som inte lyckas skjuta tilldelade ensamma vuxna hondjur de första två veckorna ges därefter möjlighet att byta hondjur mot pinntjur under ordinarie jakttid på tjur, dvs t.o.m 16 dec. Med pinntjur menas tjur med en tagg vardera sidan eller ”udda 2-taggare”. Vid skjutning av 3-taggar, alltså udda 4-taggare, gäller att 3:e taggen skall vara under 10cm annars behandlas den som en felskjutning. 
 • Pinntjur är alltså ej tillåtet de första två veckorna. 

  De lag som i ordinarie tilldelning har tjur så gäller för dessa fortsatt krav med förbud för tjur mellan 0-6 taggar och dessa tjurar får ej bytas mot pinntjur. Tjur med fyra taggar eller mer ena sidan är tillåtet gällande ordinarie tjurtilldelning oberoende antal den andra sidan.

  Tjur är tillåtet de första 70 dagarna t.o.m 16 december.

  Förändringar kalvjakt

 • Ko med en kalv är fridlyst under de första 2 veckorna. Under de första 2 veckorna får inga kor renskjutas. Ensam kalv får endast skjutas om man med säkerhet har vetskap om att dess ko ej är i livet. Från två kalvar som ej har ko med sig får endast skjutas en kalv.
 • Ordinarie kalvtilldelning gäller t.o.m 14 november.

  De kalvar som ej har skjutits under den ordinarie kalvtilldelningsperioden hanteras fr.o.m 15 november gemensamt över hela Älgskötselområdet via avlysningsjakt. Tillvägagångssätt och antal kalvar för avlysningen meddelas senare. 

 • Kalv är tillåtet t.o.m 31 december.
 • Åtgärder vid felskjutning gäller enligt tidigare fattade beslut, läs årsmötesprotokollet..
 • Tilldelad vuxen älg kan bytas mot en kalv.
 • Fällavgift är 950kr per vuxen och 0 kr för kalv. Fällavgift betalas in på kontonummer 80069, 31158058. Möjlighet att betala via swish kommer, nummer meddelas senare.
 • Vuxna älgar skall åldersbestämmas, Kent Andersson bistår med åldersbestämningen.
 • Älgar som skjuts av hänsyn till älgens hälsoläge och undermåliga kondition avräknas tilldelning, vuxen för vuxen oavsett kön, om det uppstår en situation då älgen inte kan hanteras som en ”paragraf 40c-älg”

  Om jaktlaget ej har tilldelning på älg skjuten med hänsyn till älgens hälsoläge och undermåliga kondition och älgen ej blir klassad som en paragraf 40c-älg så tillhör älgen älgskötselområdet. Det jaktlag som skjuter älgen ombesörjer den hantering som krävs, exempelvis transport till slakteri för veterinärbedömning. Köttförsäljning tillfaller älgskötselområdets kassa och jaktlag ersätts med 500 kr för hanteringen.

 • Styrelsen gör det uppföljningar av jakten som tidigare beslutats. 
 • Grisjakt – 12 januari 2019. Styrelsen uppmanar till grisjakt på respektive område och tycker det hade varit trevligt med många hundar i skogen och många grisar i rörelse.

Styrelsen önskar samtliga jaktlag god jaktlycka!